kontakt

785 885 300

szkoła

dla rodzica

rekrutacja
kontakt

785 885 300

szkoła

dla rodzica

rekrutacja

Misja szkoły

Nauczyciele

Sukcesy

Projekty

Zajęcia dodatkowe

O szkole

Zasady rekrutacji

Opłaty i promocje

Zapisy

Infolinia
785 885 300

Dla rodzica

Statut

Dokumenty szkolne

Dziennik

Plan lekcji

Plan zajęć pozalekcyjnych

Kalendarz

Zobacz również

Aktualności

Tablica ogłoszeń

SP Chrobry

Misja szkoły

Sukcesy

Nauczyciele

Projekty

Oferta zajęć pozalekcyjnych

Zobacz również

Aktualności

Tablica ogłoszeń

Zajęcia dodatkowe klas 1-3

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas 1-3.

Zajęcia oznaczone * są prowadzone w każdej z klas (a, b, c) w cyklach 10 zajęć.

W świecie emocji - klasy 0

Projekt który ma na celu uświadomienie dzieciom wartości wynikających z poznania i zrozumienia własnych stanów emocjonalnych oraz odczuć i uczuć innych osób. Na zajęciach rozwijamy empatię i uwrażliwiamy na potrzeby innych, kształtujemy umiejętność rozróżniania dobra od zła, budujemy poczucie własnej wartości.

Żonglerka - klasy 0-3

Origami - klasy 0-1

Sztuka składania papieru uczy dokładności i uważnego słuchania. Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową i uczy skupienia uwagi. Przede wszystkim daje satysfakcję z wykonanego zadania. Na zajęciach Origami dzieci składają papier według instrukcji nauczyciela, tworzą na bazie różnych kształtów koła, kwadratu itp. Wykonaną pracę ozdabiają rysując lub wyklejając.

Angielska niespodzianka - klasy 0-3

Zajęcia dodatkowe dla klas 2-3, których celem jest poszerzenie słownictwa z języka angielskiego, doskonalenie poprawnej wymowy fonetycznej i intonacji oraz zachęcanie uczniów do swobodnego komunikowania się w obcym języku. Zajęcia odbywają się w formie tradycyjnej jak również zabawy. Na zajęciach uczniowie osłuchują się z obcym akcentem w formie historyjek. Mają okazję do odgrywania dialogów oraz rozwiązywania zagadek słownych i łamigłówek.

Gry i zabawy świetlicowe - klasy 1-3

Gry planszowe sprawiają wiele przyjemności, uczą współpracy, rozwijają relacje społeczne i emocjonalne. Dają poczucie sukcesu, jak również uczą godzenia się z porażką. Nauka w gry planszowe i dydaktyczne są również alternatywą spędzenia czasu, gdy dziecko nie potrafi samo zorganizować sobie czasu na zabawę.

Z kaligrafią za pan brat - klasa 1

To cykl zajęć wspierający dzieci, które rozpoczęły naukę w klasie pierwszej poprzez kształtowanie umiejętności czytelnego, estetycznego pisania z uwzględnieniem zasad kaligrafii.
Naukę pisania kaligraficznego rozpoczniemy ćwiczeniami tzw. dużej i małej motoryki. Wykorzystując gry i zabawy zręcznościowe, będziemy wspólnie pracować nad usprawnieniem pracy palców, ruchów rąk. Każde dziecko będzie ćwiczyło sprawność motoryczną, manualną oraz koordynację wzrokowo – ruchową. Po poznaniu przez uczniów schematów liter i ich połączeń będziemy w systematyczny, ciekawy i atrakcyjny sposób doskonalić umiejętność pisania.

Zabawy z muzyką - klasy 1-2

Muzyka odgrywa ważną rolę w życiu każdego człowieka. Obcowanie z nią jest przyjemne. Ułatwia wyzwalanie nadmiaru energii i umożliwia zmianę nastroju. Pomaga także rozumieć abstrakcję i uczy analizowania oraz syntetyzowania. Dzięki zajęciom dzieci potrafią reagować ruchem na zamianę dynamiki i tempa muzyki, odtwarzać zadany rytm, interpretować ruchem treść muzyki, wygrywać rytm na instrumentach perkusyjnych, improwizować instrumentalnie i werbalnie. Rozróżniają także barwę dźwięków, rozwijają poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i inwencję twórczą.

Mały Informatyk

Podczas zajęć koła „Mały Informatyk” uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i pasje komputerowe. Poznają środowiska programowania np. Kodable, Scratch, Pixblock, w których przygotowują proste gry, animacje i historyjki. Realizują ogólnopolski program „Mistrzowie Kodowania”. Uczą się porozumiewać z wybranymi robotami edukacyjnymi, poznają ich język. Korzystając z programów graficznych on line tworzą grafikę komputerową. Rozwiązując zadania logiczne przygotowują się do międzynarodowego konkursu informatycznego „Bóbr”.

Sfera sportu - klasy 1-3

Gry i zabawy ruchowe oparte są na naturalnych formach ruchu takich jak: biegi, skoki, rzuty, mocowanie, dźwiganie, czworakowanie itp. Kształtują cechy motoryczne, sprawność ogólną i specjalną, doskonalą umiejętności ruchowe. Wielkie bogactwo ruchów w zabawach i grach decyduje o tym, że odgrywają one podstawową rolę w przyswajaniu nawyków ruchowych, pozwalają opanować ćwiczenia w sposób nieskomplikowany. Głównym celem zajęć jest rozwój umiejętności ruchowych, relaksacyjnych i sportowych dziecka. Ukazanie, że zabawa i gry wspomagają nie tylko rozwój fizyczny i psychiczny, ale także kształtują nawyk aktywnego spędzania czasu wolnego z pożytkiem dla zdrowia.

Czytadełka - klasy 1-3

Stały kontakt z książką zapewnia rozwój zainteresowań czytelniczych, umiejętność korzystania ze źródeł informacji, trwałe przeżycia estetyczne i emocjonalne. Książka wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy. Dzięki czytelnictwu literatury pięknej dziecko uczy się różnych sposobów wyrażania swych uczuć. Identyfikuje się z bohaterami, przeżywa ich porażki i zwycięstwa. Ponadto emocje wywołane pod wpływem lektury książek oraz czasopism pobudzają do szerszych kontaktów z innymi ludźmi.

Kurtynka - klasy 1-3

Te zajęcia mają za zadanie rozwijanie wrażliwości dziecka oraz jego indywidualnych zainteresowań, zdolności i umiejętności. Poprzez różnorodne szeroko rozumiane działania artystyczne (nie tylko dosłownie teatralne) dziecko będzie uczestniczyć w występach, pozna różne środki ekspresji, uaktywni różne płaszczyzny swojej kreatywności. Nabierze dzięki temu wiary we własne siły i możliwości jako osoby dysponującej dużym potencjałem twórczym.

Ekoludek - klasy 1

To zajęcia przyrodnicze dla uczniów chcących poszerzać swoje zainteresowania w zakresie przyrody. Uczniowie na zajęciach zdobywają umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. Uczą się współdziałania w zespole, kształtują właściwe postawy. Sami konstruują Ekoludka, wybierają kraj, do którego chcą pojechać, poznają klimat oraz przyrodę.

Karate - klasy 0

Plastuś - klasy 0-3

Plastuś to zajęcia plastyczne, na których dzieci wykonują różnorodne prace: wyklejają, wycinają, lepią, rysują i malują. Tematy prac związane są z aktualną porą roku. Dzieci rozwijają swoje umiejętności manualne i bawią się plastyką.

Odrabianki - klasy 2-3

W czasie zajęć uczniowie pod czujnym okiem nauczyciela mają możliwość odrobienia pracy domowej, utrwalenia poznanego w czasie lekcji materiału i przygotowania się do zajęć na kolejny dzień. Uczeń w pokonywaniu trudności może zawsze liczyć na wsparcie i pomoc nauczyciela.

Kangurek - klasy 1-3

Zajęcia mają na celu doskonalenie kompetencji matematyczno-logicznych uczniów, a także rozszerzanie materiału edukacyjnego tak, by umożliwić im rozwój zainteresowań i zdolności. W trakcie nauki uczniowie będą mieli okazję do rozwiązywania licznych zadań o podwyższonym stopniu trudności. Zmierzą się z zadaniami wymagającymi wnikliwego analizowania ich treści i sprawnego rozwiązywania, a także z takimi, których nie da się rozwiązać. Będą mieć okazję do rozwiązywania logicznych zagadek i łamigłówek oraz uczestniczenia w grach dydaktycznych. Nieodłącznym elementem tych zajęć będzie również korzystanie przez uczniów z dobranych przez nauczyciela, różnorodnych środków dydaktycznych takich jak np. różnego rodzaju klocki, liczmany, figury przestrzenne, klocki Dienesa, domino, zestawy PUS, matematyczne bingo itp.

Podróżnik - klasy 1

Zajęcia zawierające elementy biologii i geografii, poznanie różnych kultur, krajów, roślinności, czy zwierząt zamieszkujących dane rejony świata, dzieci poznają flagi i hymny naszych sąsiadów, ale też dowiedzą się jak żyją dzikie plemiona i jakimi językami mówi się na Ziemi, wczują się w różne role, raz będą żeglarzami przemierzającymi nieznane wody, nauczą się wiązać węzły żeglarskie a innym razem wybiorą się w wędrówkę po nieznanej pustyni, czy lodach Arktyki.

Ortofigle - klasy 1-2

Ortografia jest fajna! Dzieci odbędą ortograficzny trening przy pomocy kolorowanek, łamigłówek, zagadek i krzyżówek oraz śmiesznych wierszyków, niepostrzeżenie utrwalających podstawowe reguły ortograficzne.
Celem zajęć jest rozwijanie u dzieci zainteresowań ortografią, wykształcenie spostrzegawczości ortograficznej, a także uświadomienie uczniom konieczności nauki ortografii i przestrzegania zasad ortograficznych.

Sprawne rączki - klasy 0

Zajęcia, których głównym celem jest usprawnianie motoryki rąk, tzn. płynności, elastyczności i precyzji ruchów, zwłaszcza mięśni dłoni, palców i nadgarstka, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej niezbędnej przy nauce pisania, kształcenie systematyczności i wytrwałości w pracy. Sprawność ruchowa rąk dotyczy takich czynności jak: pisanie, rysowanie, wycinanie, wiązanie. I to właśnie będziemy ćwiczyć.

Przyjaciele Zippiego

„Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Wiolinki - klasy 1-3

Wiolinki to szkolny zespół wokalny dla dzieci. W ramach zajęć odbywają się ćwiczenia emisyjne, dykcyjne, uczniowie pracują nad repertuarem jednogłosowym lub ewentualnie dwugłosowym.

Kodowanie na dywanie - klasy 1

Kodowanie na dywanie to wprowadzenie uczniów w świat programowania. Oprócz zadań z matą, na których będziemy projektować różnego rodzaju rzeczy, w ruch pójdą też nożyczki i papier kolorowy, który pomoże nam stworzyć własnego robota, którego będziemy wykorzystywać na zajęciach. Dzięki zadaniom kodowania nauka matematyki staje się prosta, kolorowa i interesująca, poznawana w zabawie i w działaniu przekształca się w przygodę. Zabawy z kubeczkami na macie służą do zorganizowania różnego rodzaju aktywności: memory, sudoku. Dzięki zabawom z kodowania rozwijamy kreatywne i logiczne myślenie, ćwiczymy samodzielność uczniów, poszerzamy wyobraźnię

Sfera sztuki - klasy 1-6

Świat bez sztuk plastycznych byłby szary, smutny, pozbawiony wszelkich emocji i doznań estetycznych. Nigdy się na to nie zgodzimy! Nadszedł czas na SFERĘ SZTUKI. Wiem, że potraficie i chcecie tworzyć. Proponuję zajęcia, podczas których poznamy wszystkie techniki plastyczne. Będziemy zatem malować obrazy na płótnie, lepić w glinie samoutwardzalnej, malować na szkle, tworzyć grafiki i rysować węglem. Będziemy szyć, dekorować koszulki bawełniane, projektować maskotki i kukiełki. Stworzymy własne projekty i elementy scenografii. Udekorujemy drewniane szkatułki techniką decoupage, stworzymy formy dekoracyjne i okolicznościowe i oczywiście formy przestrzenne…i jeszcze reliefy z wykorzystaniem różnych materiałów…i jeszcze…..pomysłów mam milion..Pamiętajcie, poznawanie i rozumienie sztuki, poznawanie własnych możliwości to najwspanialsza przygoda, jaką możemy przeżyć. Zapraszam serdecznie.

Spójrz inaczej - klasy 1-3

Zajęcia w klasach I-III poświęcone są w dużej mierze rozumieniu swoich uczuć i emocji, braniu za nie odpowiedzialności oraz dawaniu sobie rady z trudnymi uczuciami, takimi jak smutek, złość czy wstyd. Kładziemy nacisk na dbanie o pozytywną samoocenę i uczenie konstruktywnego wyrażania złości, co stanowi podstawę profilaktyki agresji i przemocy.

Colorin Colorado - klasy 1-3

Colorin Colorado to zajęcia, w czasie których dzieci uczą się języka hiszpańskiego przez zabawę. Metoda Colorin Colorado opiera się na nauce poprzez wykorzystanie inteligencji wielorakiej. Dzieci uczą się poprzez wizualizację, naśladownictwo, ruch. Dzieci naturalnie przyswajają język, osłuchują się z nim i dzięki temu szybko pokonują barierę językową. Od pierwszych lekcji uczą się mówić całymi zdaniami, tworzyć krótkie dialogi z użyciem słów i struktur poznanych na zajęciach. Dodatkowym atutem jest duża ilość rymowanek, wierszyków i piosenek, dzięki którym dzieci tym chętniej uczą się nowego języka.