kontakt

785 885 300

szkoła

dla rodzica

rekrutacja
kontakt

785 885 300

szkoła

dla rodzica

rekrutacja

Misja szkoły

Nauczyciele

Sukcesy

Projekty

Zajęcia dodatkowe

O szkole

Zasady rekrutacji

Opłaty i promocje

Zapisy

Infolinia
785 885 300

Dla rodzica

Statut

Dokumenty szkolne

Dziennik

Plan lekcji

Plan zajęć pozalekcyjnych

Kalendarz

Zobacz również

Aktualności

Tablica ogłoszeń

SP Chrobry

Misja szkoły

Sukcesy

Nauczyciele

Projekty

Oferta zajęć pozalekcyjnych

Zobacz również

Aktualności

Tablica ogłoszeń

Ludzie Chrobrego

rekrutacja

OFERTA
zajęć pozalekcyjnych

Organ Prowadzący

Prezes Zarządu EDUCO

Waldemar Leszcz

Ze szkołą związany całe życie, kolejno jako uczeń, nauczyciel, dyrektor, menedżer.
Zawodowo przez wiele lat związany ze sportem (m. in. zarządzał Spółką Akcyjną Motor Lublin S.A. oraz Centrum Sportu Akademos).
Prywatnie pasjonat sportu i kart, uprawiający aktywny wypoczynek: wycieczki górskie, jazdę na nartach, jazdę na rowerze, bieganie i oczywiście obowiązkowo, przynajmniej raz w tygodniu gra w brydża.

Dyrektor SP Chrobrego

Małgorzata Owsik

Adres e-mail

malgorzata.owsik@chrobry.lublin.pl

Telefon

785 885 300

Wicedyrektor SP Chrobrego

Majka Chaciołka

Adres e-mail

maria.chaciolka@chrobry.lublin.pl

Jolanta Zyśko

Adres e-mail

jolanta.zysko@chrobry.lublin.pl

Kadra nauczycielska SP Chrobrego

Edukacja wczesnoszkolna

Język polski

Język angielski
Język niemiecki

Język hiszpański

Matematyka

Fizyka

Chemia
Biologia

Geografia

Wychowanie Fizyczne

Muzyka

Informatyka

Religia

Edukacja dla bezpieczeństwa
Historia

Biblioteka

Plastyka
Przyroda
Edukacja wczesnoszkolna

Karolina Bobowicz

Nauczany przedmiot

edukacja wczesnoszkolna

Adres e-mail

karolina.bobowicz@chrobry.lublin.pl

Katarzyna Bogusiewicz

Nauczany przedmiot

edukacja wczesnoszkolna

Adres e-mail

katarzyna.bogusiewicz@chrobry.lublin.pl

Wioletta Dybicz

Nauczany przedmiot

edukacja wczesnoszkolna

Adres e-mail

wioletta.dybicz@chrobry.lublin.pl

Lidia Figura-
Olszyńska

Nauczany przedmiot

edukacja wczesnoszkolna

Adres e-mail

lidia.figura-olszynska@chrobry.lublin.pl

Dominika Misiarz

Nauczany przedmiot

edukacja wczesnoszkolna

Adres e-mail

dominika.misiarz@chrobry.lublin.pl

Katarzyna Honcz

Nauczany przedmiot

edukacja wczesnoszkolna

Adres e-mail

katarzyna.honcz@chrobry.lublin.pl

Beata Kaczmarska

Nauczany przedmiot

edukacja wczesnoszkolna

Adres e-mail

beata.kaczmarska@chrobry.lublin.pl

Olga Kapica

Nauczany przedmiot

edukacja wczesnoszkolna

Adres e-mail

olga.kapica@chrobry.lublin.pl

Anna Siatka

Nauczany przedmiot

edukacja wczesnoszkolna

Adres e-mail

anna.siatka@chrobry.lublin.pl

Jolanta Zyśko

Nauczany przedmiot

edukacja wczesnoszkolna

Adres e-mail

jolanta.zysko@chrobry.lublin.pl

Monika Pomarańska

Nauczany przedmiot

edukacja wczesnoszkolna

Adres e-mail

monika.pomaranska@chrobry.lublin.pl

Izabela Ślipecka-Ufniarz

Nauczany przedmiot

edukacja wczesnoszkolna

Adres e-mail

izabela.slipecka@chrobry.lublin.pl

Język polski

Katarzyna Błaszczuk

Nauczany przedmiot

język polski

Adres e-mail

katarzyna.blaszczuk@chrobry.lublin.pl

Majka Chaciołka

Nauczany przedmiot

język polski

Adres e-mail

maria.chaciolka@chrobry.lublin.pl

Wioletta Foltyńska

Nauczany przedmiot

język polski

Adres e-mail

wioletta.foltynska@chrobry.lublin.pl

Magdalena Lewandowska

Nauczany przedmiot

język polski

Adres e-mail

magdalena.lewandowska@chrobry.lublin.pl

Joanna Rysak

Nauczany przedmiot

język polski

Adres e-mail

joanna.rysak@chrobry.lublin.pl

Język angielski

Aleksandra Duma

Nauczany przedmiot

język angielski

Adres e-mail

aleksandra.slomka@chrobry.lublin.pl

Paweł Pracz

Nauczany przedmiot

język angielski

Adres e-mail

pawel.pracz@chrobry.lublin.pl

Tatyana Prykhodko

Nauczany przedmiot

język angielski

Adres e-mail

tetyana.prykhodko@chrobry.lublin.pl

Joanna Pęczkowska

Nauczany przedmiot

język angielski

Adres e-mail

joanna.peczkowska@chrobry.lublin.pl

Anna Sawa

Nauczany przedmiot

język angielski

Adres e-mail

anna.sawa@chrobry.lublin.pl

Język niemiecki

Jolanta Bonecka

Nauczany przedmiot

język niemiecki

Adres e-mail

jolanta.bonecka@chrobry.lublin.pl

Monika Kaproń-Dobrowolska

Nauczany przedmiot

język niemiecki

Adres e-mail

monika.kapron@chrobry.lublin.pl

Alicja Porzak

Nauczany przedmiot

język niemiecki

Adres e-mail

alicja.porzak@chrobry.lublin.pl

Język hiszpański

Alicja Bator

Nauczany przedmiot

język hiszpański

Adres e-mail

alicja.bator@chrobry.lublin.pl

Agnieszka Dudek

Nauczany przedmiot

język hiszpański

Adres e-mail

agnieszka.dudek@chrobry.lublin.pl

Natalia Zanni-Lewandowska

Nauczany przedmiot

język hiszpański

Adres e-mail

natalia.zanni-lewandowska@chrobry.lublin.pl

Matematyka

Grzegorz Anasiewicz

Nauczany przedmiot

matematyka

Adres e-mail

grzegorz.anasiewicz@chrobry.lublin.pl

Agnieszka Murak

Nauczany przedmiot

matematyka

Adres e-mail

agnieszka.murak@chrobry.lublin.pl

Małgorzata Owsik

Nauczany przedmiot

matematyka

Adres e-mail

malgorzata.owsik@chrobry.lublin.pl

Magdalena Gałka

Nauczany przedmiot

matematyka

Adres e-mail

magdalena.galka@chrobry.lublin.pl

Fizyka i Chemia

Agnieszka Grądzielewska

Nauczany przedmiot

 chemia

Adres e-mail

agnieszka.gradzielewska@chrobry.lublin.pl

Monika Kowalska-Ternes

Nauczany przedmiot

 fizyka 
 chemia

Adres e-mail

monika.kowalska-ternes@chrobry.lublin.pl

Biologia | Geografia | Przyroda

Katarzyna Buczek

Nauczany przedmiot

 biologia

Adres e-mail

katarzyna.buczek@chrobry.lublin.pl

Beata Malec

Nauczany przedmiot

geografia
biologia
przyroda

Adres e-mail

beata.malec@chrobry.lublin.pl

Wychowanie fizyczne

Rafał Jadach

Nauczany przedmiot

 wychowanie fizyczne
 edukacja dla bezpieczeństwa

Adres e-mail

rafal.jadach@chrobry.lublin.pl

Iwona Powęzka

Nauczany przedmiot

 wychowanie fizyczne

Adres e-mail

iwona.powezka@chrobry.lublin.pl

Ewa Kloc

Nauczany przedmiot

 wychowanie fizyczne

Adres e-mail

ewa.kloc@chrobry.lublin.pl

Technika

Katarzyna Honcz

Nauczany przedmiot

technika

Adres e-mail

katarzyna.honcz@chrobry.lublin.pl

Informatyka

Marcin Pąsiek

Nauczany przedmiot

 informatyka

Adres e-mail

marcin.pasiek@chrobry.lublin.pl

Bernadeta Radecka

Nauczany przedmiot

 informatyka

Adres e-mail

bernadeta.radecka@chrobry.lublin.pl

Religia

Jarosław Agaciński

Nauczany przedmiot

 religia

Adres e-mail

jaroslaw.agacinski@chrobry.lublin.pl

o. Paweł Działa

Nauczany przedmiot

 religia

Adres e-mail

pawel.dziala@chrobry.lublin.pl

Edukacja dla bezpieczeństwa

Rafał Jadach

Nauczany przedmiot

wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa

Adres e-mail

rafal.jadach@chrobry.lublin.pl

Historia i WOS

Anna Jaklińska

Nauczany przedmiot

historia

Adres e-mail

anna.jaklinska@chrobry.lublin.pl

Dominik Biaduń

Nauczany przedmiot

wiedza o społeczeństwie

Adres e-mail

dominik.biadun@chrobry.lublin.pl

Muzyka

Marta Żelazna

Nauczany przedmiot

muzyka, biblioteka

Adres e-mail

marta.zelazna@chrobry.lublin.pl

Plastyka

Katarzyna Koch-Ostrowska

Nauczany przedmiot

plastyka

Adres e-mail

katarzyna.koch-ostrowska@chrobry.lublin.pl

Biblioteka

Marta Żelazna

Funkcje pełnione w szkole

muzyka, biblioteka

Adres e-mail

marta.zelazna@chrobry.lublin.pl

Psycholog i Pedagog

Dorota Sikora

Funkcje pełnione w szkole

psycholog

Adres e-mail

dorota.sikora@chrobry.lublin.pl

Jolanta Dzięcioł

Funkcje pełnione w szkole

pedagog

Adres e-mail

jolanta.dzieciol@chrobry.lublin.pl

Administracja

 Księgowość

Beata Tkaczyk
Katarzyna Szulikowska

Kadry

Magdalena Wójtowicz

Sekretariat

Ewelina Wiater

Specjalista ds. BHP

Henryk Głąb

Konserwatorzy

Krzysztof Kuźma
Dariusz Kuligowski
Ryszard Wach