kontakt

785 885 300

szkoła

dla rodzica

rekrutacja
kontakt

785 885 300

szkoła

dla rodzica

rekrutacja

Misja szkoły

Nauczyciele

Sukcesy

Projekty

Zajęcia dodatkowe

SZKOŁA PODSTAWOWA

Chrobry

Pierwsza niepubliczna szkoła podstawowa w Lublinie

Co nas wyróżnia?

Bezpieczeństwo i relacje pełne zaufania

Dbamy o to, aby każdy uczeń czuł się u nas jak w domu. Wyjątkowy klimat szkoły tworzymy poprzez budowanie wspierających więzi.

Wyjątkowe połączenie tradycji i nowoczesności

Chcemy dać naszym uczniom głębokie korzenie i mocne skrzydła. Opieramy się na tradycji i przygotowujemy do przyszłości.

Oparcie wizji edukacyjnej na wartościach

W szkolnym życiu stawiamy na odpowiedzialność, odwagę, szacunek i tolerancję. Uczymy myśleć i rozumieć świat.

Dbałość o osobisty rozwój ucznia

Jest dla nas ważne, aby każdy uczeń znalazł w szkole swoje miejsce i indywidualną ścieżkę rozwoju. Pomagamy uwierzyć w siebie, rozwijać zainteresowania i talenty.

Kompetentna kadra pedagogiczna

Jesteśmy dumni z zespołu doświadczonych nauczycieli, którzy nieustannie doskonalą swoje umiejętności i warsztat pracy.

Wysoki poziom kształcenia

Nasi uczniowie od lat uzyskują najwyższe wyniki egzaminów i odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, tematycznych, artystycznych i sportowych.

Założenia programowe

Zapewniamy nowoczesną edukację od przedszkola do matury. Połączyliśmy dwie elitarne szkoły o ugruntowanej pozycji: Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego (dawna „Herbowa”) z Liceum im. Jana III Sobieskiego oraz stworzyliśmy nowe przedszkole Król Maciuś I. Jest to przemyślane rozwiązanie, zapewniające uczniom kompleksową ścieżkę edukacji i spójność programu nauczania na wszystkich kolejnych jej szczeblach.

Kolejny etap edukacji jest kontynuacją poprzedniego, co osiągamy poprzez skorelowanie ze sobą planów kształcenia. Unikamy w ten sposób typowej dla wielu szkół sytuacji, kiedy pierwsze miesiące nauczania w szkole na kolejnym etapie trzeba poświęcić na wyrównywanie różnic programowych pomiędzy uczniami, którzy przybyli z różnych szkół.

Obrana przez nas ścieżka edukacji, oprócz kształcenia na wysokim poziomie oraz wszechstronnego rozwoju osobowości, uwzględnia wychowanie uczniów jako istotny element procesu kształcenia. Do każdego ucznia podchodzimy indywidualnie, każdy uczeń jest dla nas wyjątkowy. Małe klasy (maksymalnie 18 osób) gwarantują, że nie ma w naszej szkole anonimowości. Sprawia to, że dzieci i młodzież czują się bezpiecznie w swoim otoczeniu.

Pierwszeństwo przyjęcia dziecka do kolejnej placówki w naszym kompleksie mają dzieci, które uczęszczały na zajęcia w jednostce niższego poziomu. Przyjęcie nowych uczniów, dzięki wysokiemu poziomowi nauczania oraz dużej kulturze osobistej uczniów już będących wychowankami naszej wyjątkowej Szkoły, przebiega w atmosferze ciepła i życzliwości. Pozwala to im na szybkie oswojenie się z przestrzenią, nowymi kolegami i nauczycielami.

Organem prowadzącym nasze placówki jest Educo BSH Sp. z o. o. W skład Zarządu Educo BSH Sp. z o. o. wchodzą: Waldemar Leszcz – Prezes Zarządu.

Ludzie Chrobrego

Poznaj zespół pedagogów

Historia szkoły

Data Wydarzenie
1991

Rozpoczęcie działalności czteroklasowej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 pod kierownictwem Anny Pleskot.

Początek funkcjonownia Szkoły w domu jednorodzinnym na Węglinie.

1992

Zorganizowanie pełnej szkoły podstawowej.

Przeprowadzka do budynku przy ul. Herbowej 18a.

1996 Zmiana nazwy placówki na Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa.
2000 Poświęcenie sztandaru Szkoły.
2003 Otrzymanie tytułu „Szkoła z klasą”.
2006 Objęcie funkcji dyrektora PSSP przez Jadwigę Czerkas.
2010

Rozpoczęcie budowy szkoły przy  ul. Paśnikowskiego 6.

Nadanie Szkole imienia Bolesława Chrobrego.

2011 Uroczysta inauguracja roku szkolnego w nowym kompleksie edukacyjnym „Sfera – Przestrzeń Nowoczesnej Edukacji”.
2020 Objęcie funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Lublinie przez Małgorzatę Owsik.
2021 Rok jubileuszowy trzydziestolecia Szkoły.