kontakt

785 885 300

szkoła

dla rodzica

rekrutacja
kontakt

785 885 300

szkoła

dla rodzica

rekrutacja
*The English version of the text is reproduced below

W dniach 26-29 września 2022r. w ramach projektu ,,Mózg rządzi” troje nauczycieli z naszej szkoły wyjechało do Oslo. W trakcie pobytu w stolicy  Norwegii nauczyciele spotkali się z przedstawicielką instytucji partnerskiej panią Ewą Steen, która opiekowała się nimi podczas całego pobytu.  Oprowadziła nauczycieli po Oslo, pokazała ciekawe miejsca, między innymi Bibliotekę Publiczną (zachwycające miejsce, w którym oprócz wypożyczalni znajdowała się ogromna czytelnia wyposażona w kameralne miejsca do czytania i nauki oraz pokoje do pracy multimedialnej), Pałac Króla oraz uniwersytet.

Zorganizowała też spotkanie z panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Asak,  która oprowadziła nauczycieli po szkole i opowiedziała o systemie szkolnictwa w Norwegii. Budynek szkoły mieścił się na obrzeżach miasta, z dala od ruchliwej ulicy. Otoczony był pięknym lasem, a także pokaźnym miejscem wokół szkoły. Zlokalizowane  były tam boiska do gry w piłkę nożną, place zabaw oraz patio, na którym uczniowie spędzali przerwy między lekcjami. Największe wrażenie wywarły na nich duże, przestronne sale lekcyjne, wyposażone w multimedia oraz  niezbędne przedmioty do nauki gotowania, majsterkowania, haftowania czy nauki gry na instrumencie. W większości klas znajdował się pokój do pracy indywidualnej z dzieckiem lub do pracy grupowej. Nauczycieli zachwycił również pokaźnych rozmiarów pokój nauczycielski oraz  stołówka, która  w razie potrzeby pełniła funkcję sali do występów i spotkań z rodzicami.

Wizyta przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze. Na zakończenie  projektu pani Ewa przybędzie do Polski.


 

On September 26-29, 2022. As part of the „The brain rules” project, three teachers from our school went to Oslo. During their stay in the capital of Norway, teachers met with a representative of the partner institution, Ms Ewa Steen, who looked after them during the entire stay. She showed teachers around Oslo, showed interesting places, including the Public Library (a delightful place where, in addition to the library, there was a huge reading room equipped with intimate reading and study spaces and rooms for multimedia work), the King’s Palace and the university.

She also organized a meeting with the headmaster of the Primary School in Asak, who showed teachers around the school and talked about the school system in Norway. The school building was located on the outskirts of the city, away from the busy street. It was surrounded by a beautiful forest, as well as a large place around the school. There were football pitches, playgrounds and a patio where the students spent their breaks between lessons.  The most impressive were large, spacious classrooms, equipped with multimedia and the necessary items for learning cooking, DIY, embroidery or learning to play instruments. Most of the classrooms had a room for individual work with children or for group work. The teachers were also delighted with the large teachers’ room and the canteen, which, if necessary, served as a hall for performances and meetings with parents.

The visit was conducted in a relaxed and friendly atmosphere. At the end of the project, Ewa will come to Poland.

SP Chrobry

Misja szkoły

Sukcesy

Nauczyciele

Projekty

Oferta zajęć pozalekcyjnych

Zobacz również

Aktualności

Tablica ogłoszeń

Dla rodzica

Statut

Dokumenty szkolne

Dziennik

Plan lekcji

Plan zajęć pozalekcyjnych

Kalendarz

Zobacz również

Aktualności

Tablica ogłoszeń

O szkole

Zasady rekrutacji

Opłaty i promocje

Zapisy

Infolinia
785 885 300