kontakt

785 885 300

szkoła

dla rodzica

rekrutacja
kontakt

785 885 300

szkoła

dla rodzica

rekrutacja

Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2022/23 do Programu LABORATORIA  PRZYSZŁOŚCI.  Inicjatywa ta realizowana jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, przy wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest ona skierowana do szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych.

Celem Programu Laboratoria Przyszłości jest:

  • budowanie wśród uczniów kompetencji kreatywnych i technicznych potrzebnych na rynku pracy,
  • rozwijanie ich wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
  • rozwijanie praktycznych umiejętności manualnych i informatycznych,
  • kształtowanie samodzielnego i technicznego myślenia,
  • nauka pracy w zespole i dobrej organizacji pracy,
  • dostosowanie poziomu edukacji do aktualnego rozwoju technologicznego

O szczegółach programu można przeczytać tutaj:

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup sprzętu technicznego, który zwiększy zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi i technicznymi,  zwiększy atrakcyjność i zaangażuje ich w tok lekcji,  pomoże im odkrywać talenty i rozwijać zainteresowania. Wyposażenie zakupione w ramach programu zostanie wykorzystane na zajęciach lekcyjnych, kołach pozalekcyjnych oraz do dokumentowania uroczystości szkolnych i wydarzeń z życia szkoły.

W comiesięcznych raportach zamieszczanych na stronie i w mediach społecznościowych będziemy przekazywać relacje z wykorzystania sprzętu w naszej szkole.