kontakt

785 885 300

szkoła

dla rodzica

rekrutacja
kontakt

785 885 300

szkoła

dla rodzica

rekrutacja

Ostatnia lekcja z lekturą A. Kamińskiego „Kamienie na szaniec” odbyła się metodą stacji zadaniowych. Uczniowie podzieleni na grupy uzupełnili piramidę wartości, którymi kierowali się bohaterowie książki, odkodowali szyfr harcerski i wykonali zapisane w nim zadanie (ułożyli argumenty do podanej tezy), wybrali prawdziwe twierdzenia dotyczące treści i odczytali hasło ukryte w kodzie QR, wykonali stemple z ziemniaka oraz, posługując się specjalnym piórem, narysowali żółwia. Na koniec w grupach powstały plakaty charakteryzujące jednego z bohaterów.

Dzięki takiemu podsumowaniu pracy z książką ósmoklasiści zapamiętają „opowieść o wspaniałych ideałach braterstwa i służby, o ludziach, którzy potrafią pięknie umierać i pięknie żyć”.