kontakt

785 885 300

szkoła

dla rodzica

rekrutacja
kontakt

785 885 300

szkoła

dla rodzica

rekrutacja

Lekcja w-fu w klasie drugiej szkoły podstawowej była pełna radości i aktywności. Skupiliśmy się na rozwijaniu podstawowych umiejętności motorycznych. Zaczęliśmy od krótkiego rozgrzewania, podczas którego dzieci wykonywały różnorodne ruchy, mające na celu poprawę koordynacji i elastyczności. Następnie przeszliśmy do prostych ćwiczeń gimnastycznych, które rozwijały sprawność fizyczną oraz zdolności równowagi.

Lekcja w-fu w klasie drugiej to również doskonała okazja do kształtowania umiejętności społecznych i współpracy. Dzieci pracowały w parach, pomagając sobie nawzajem przy wykonywaniu różnych zadań. Atmosfera była pełna entuzjazmu, a uczniowie z uśmiechem angażowali się w każdą część lekcji.