kontakt

785 885 300

szkoła

dla rodzica

rekrutacja
kontakt

785 885 300

szkoła

dla rodzica

rekrutacja
W drugiej części konferencji promującej projekt wystąpiła Magdalena Niedźwiedzka-Anuszczyk z łódzkiej Szkoły Pamięci Sensos. Podczas wykładu „Przez mózg do uczenia się” słuchacze zostali zapoznani z podstawami neurobiologii i neurodydaktyki.
Badania neurobiologiczne wyjaśniają m.in. to, w jaki sposób otoczenie, w którym przebywa dziecko, i podejście do niego wpływają na zmiany w strukturze jego mózgu.
W planowaniu procesu dydaktycznego warto pamiętać o następujących wnioskach:
– dzieci uczą się tego, co je interesuje,
– dzieci uczą się wtedy, kiedy czują się pewnie i bezpiecznie,
– mózg bardzo szybko zapamiętuje to, co nowe.