kontakt

785 885 300

szkoła

dla rodzica

rekrutacja
kontakt

785 885 300

szkoła

dla rodzica

rekrutacja

W ramach projektu „Szkoła odpowiedzialna cyfrowo” Samorząd Uczniowski przystąpił do kampanii społecznej IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ. Celem kampanii było zwrócenie uwagi na ważność relacji osobistych, które w tym trudnym dla wszystkich roku 2021 nabrały jeszcze większego znaczenia.
Uczniowie na lekcjach techniki i plastyki przygotowali kartki świąteczne, które zostały przekazane podopiecznym Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, tak, by osoby w podeszłym wieku poczuły się ogarnięte pamięcią i dobrym sercem naszych uczniów.

SP Chrobry

Misja szkoły

Sukcesy

Nauczyciele

Projekty

Oferta zajęć pozalekcyjnych

Zobacz również

Aktualności

Tablica ogłoszeń

Dla rodzica

Statut

Dokumenty szkolne

Dziennik

Plan lekcji

Plan zajęć pozalekcyjnych

Kalendarz

Zobacz również

Aktualności

Tablica ogłoszeń

O szkole

Zasady rekrutacji

Opłaty i promocje

Zapisy

Infolinia
785 885 300