kontakt

785 885 300

szkoła

dla rodzica

rekrutacja
kontakt

785 885 300

szkoła

dla rodzica

rekrutacja

W ramach projektu „Szkoła odpowiedzialna cyfrowo” Samorząd Uczniowski przystąpił do kampanii społecznej IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ. Celem kampanii było zwrócenie uwagi na ważność relacji osobistych, które w tym trudnym dla wszystkich roku 2021 nabrały jeszcze większego znaczenia.
Uczniowie na lekcjach techniki i plastyki przygotowali kartki świąteczne, które zostały przekazane podopiecznym Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie, tak, by osoby w podeszłym wieku poczuły się ogarnięte pamięcią i dobrym sercem naszych uczniów.